Antibiyotikler Zararlı mıdır?

Antibiyotikler Zararlı mıdır?
Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardır ve insan sağlığı için büyük Kartal escort önem taşımaktadır. Bakteriler, insan vücudunda istila edip çoğaldıklarında enfeksiyona neden olabilen tek hücreli organizmalardır.

Bakterilerin yükü ve hücreler üzerindeki toksik etkileri nedeniyle kişi hastalanır.

Antibiyotikler bakterileri öldürerek veya üremelerini engelleyerek çalışır, böylece onlardan vücudunuzdan kurtulurlar.

Bakteriler prokaryotik organizmalardır, yani zara bağlı çekirdekleri, organelleri ve ayrı hücre solunumları yoktur.

Bakteriler tek hücreli organizmalardır. Boyutları 1 ila 10 mikrometre arasında değişir ve en büyüğü basit bir büyüteçle görülebilir.

Yaklaşık 4000 farklı bakteri türü vardır, ancak bunlardan sadece 1000 kadarı insanlar için patojeniktir.

Bakteriler iki ana bölümden oluşur: hücre duvarı ve hücre zarı. Hayvan hücrelerinin aksine, bakteriler, protein ve lipidlerden oluşan içeriklerini koruyan sert bir hücre duvarına sahiptir.

Hücreler, sitoplazmalarındaki içerikleri karıştırarak dahili olarak büyürler.

İki tip antibiyotik vardır, bakterisidal antibiyotikler ve bakteriyostatik antibiyotikler. İlk tip, kendisiyle temas eden tüm bakteri hücrelerini öldürür.

Bakteriyostatik tip, bakterilerin escort kızlar büyümesini ve üremesini kontrol ederek çalışır, bu da onları enfeksiyonların tedavisinde daha az etkili hale getirir.

Beta-laktam antibiyotiklerin ve aminoglikozitlerin bir kombinasyonu, en yaygın olarak bir antibiyotik tedavisi olarak kullanılır.

Bazı durumlarda doktorlar, beta-laktam antibiyotiklere dirençli bakterileri tedavi etmek için bir beta-laktam antibiyotiğe bir aminoglikozit ekler.